top of page

Certified Remnant Group

Public·10 members

Ronneby Mappen 13 19


Jag har inte Avast så jag vet inte. Möjligen att om filerna är kvar så behöver inte Avast kopiera dem vid nästa skanningsomgång så det går fortare då, men det är bara en gissning. Troligen så går det inte att återställa för att filerna i system32-mappen används och därmed inte kan ändras.
ronneby mappen 13 19


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page